Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Det vil bli avholdt fem kurs før sommeren og seks kurs etter sommeren. Det blir både digitale og fysiske kurs.

Kursene egner seg kun til KS-området. Ikke Oslo kommune. 

Datoer og steder følger nedenfor, mer informasjon og lenke til påmelding finnes her

Tidspunkter og steder for kurs, høsten 2022:
tirsdag 23.08 Kristiansand
onsdag 24.08 Oslo/fysisk
tirsdag 25.8 Tromsø
torsdag 30.8 Trondheim
onsdag 31.08 Bergen
tirsdag 23.08 Oslo/digital

 

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med egen medlemsforening. Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding