I forbindelse med tariffoppgjøret 2022 vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariffforhandlinger.
Det vil også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt.

Datoer og steder følger nedenfor, mer informasjon og lenke til påmelding finnes her.

Det arrangeres også digitale kurs. Påmelding finner du i lenken ovenfor.

Tidspunkter og steder for kurs, høsten 2022:
torsdag 25.aug.: Oslo/digitalt
torsdag 25.aug.: Bergen
tirsdag 30.aug.: Oslo
onsdag 31.aug.: Trondheim

 

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med egen medlemsforening. Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.