Akademikerne inviterer tillitsvaltge i staten til regionale tariffkurs i etterkant av tariffoppgjøret 2021.

Akademikernes Hovedtariffavtale har nå virket noen år, og vi har gradvis endret og justert lønns- og forhandlingssystemet.

Vi vil på kursene gjennomgå resultatet av tariffoppgjøret 2021. Videre vil vi gi en kort innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt.
Kurset legger opp til en praktisk tilnærming. Det vil arrangeres fysisk kurs rundt om i landet, samt digitale kurs.

Tidspunkt og sted for fysiske kurs (med forbehold om endringer):

Oslo 10. juni
Tromsø 19. juni
Bodø 25. august
Trondheim 25. august
Bergen 26. august
Stavanger 26. august
Kristiansand 31. august
Oslo 31. august

Tidspunkt for digitale kurs: 1. juni og 24. august

PåmeldingLes mer og meld deg på via Akademikernes nettsider.