Vil du lære mer om lokale forhandlinger? Akademikerne inviterer tillitsvalgte i kommunal sektor på regionale tariffkurs.

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Det vil bli avholdt fem kurs før sommeren og syv kurs etter sommeren. Kursinnholdet er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap.5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner. Det vil i tillegg til fysisk kurs også bli tilbud om digitale kurs.

Tidspunkt og sted for fysiske kurs:

Tromsø 1.juni
Trondheim 2. juni
Bergen 3. juni
Oslo 9. juni
Bodø 25. august
Kristiansand 25. august
Lillehammer 31. august
Porsgrunn 31. august
Fredrikstad 1. september
Stavanger 1. september

Tidspunkt for digitale kurs: 3. juni og 26. august

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.

Påmelding: Les mer og meld deg på via Akademikernes nettsider.

Temaer som blir behandlet:

• Kort om Akademikerne
• Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør
• Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.
• Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2020
• Drøftingsmøte
• Lønnsstatistikk
• Tekniske hjelpemidler
• Lokalt akademikersamarbeid
• Utveksling av erfaring