Samfunnsviterne i Rogaland inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Rogaland.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

19.jun 2023, kl. 18.00-20.00

Sted:

Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Rogaland

Antall plasser:

987

Påmeldingsfrist:

18. juni

Kl. 18.00-19.00: Fagkveld
Lønnsoppgjøret 2023, i offentlig og privat sektor; om lokale forhandlinger, lønnskrav og lønnssamtale.
Ved Hanne Stenli, seniorrådgiver i Samfunnsviterne 

Kl. 19.00-20.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Rogaland

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-rogaland@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 8. juni.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Rogaland, eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til valgkomiteen i fylkesavdelingen ved Hege Vigran (hege.vigran@stavanger.kommune.no) eller Ellen Heber (elheb@live.no), innen 1. juni. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Rogaland.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.