Samfunnsviterne i Rogaland ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte.

Tid: Torsdag 10. februar 2022, kl. 18:00-19:00
Sted: Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 9. februar

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet
6. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.rogaland@gmail.com, innen 1. februar.

Dette gjelder også saker til landsmøtet, jf. punkt 5 ovenfor. Det vil bli anledning til å spille inn saker senere også. Fristen for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Når det gjelder prosess for valg av delegater til landsmøtet, jf. punkt 6 ovenfor, kommer vi tilbake til dette i årsmøtet.

Innkalling med sakspapirer sendes senest 7 dager før årsmøtet.