Samfunnsviterne i Rogaland ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte.

Tid: Onsdag 25. august 2021 fra kl. 18:00.
Sted: Stavanger / Digital plattform
Påmelding: Påmelding sendes ut senere

Vi håper å kunne ønske velkommen til fysisk årsmøte et sted i Stavanger, men vi ser an situasjonen til august før vi tar den endelige beslutningen.

På årsmøtet behandles:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. 
Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning.
4. Orientering om regnskap 2020.
5. Innkomne saker
6. Valg av nytt styre
7. Valg av ny valgkomite

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.rogaland@gmail.com, innen 5. august 2021.

Sakspapirene til årsmøtet sendes ut sammen med påmelding