Fylkesavdelingen i Rogaland inviterer tillitsvalgte i fylket til digital samling.

Tid: Torsdag 25. februar 2021, fra kl. 13:00-15:00
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Tillitsvalgte i Rogaland
Deltakelse: Påloggingslenke sendes ut dagen før arrangementet
Påmeldingsfrist: innen 24. februar

Program

Første del av programmet belyser to temaer som står sentralt på årets tariffkonferanse:

Hva er tariffkonferansen og hvorfor har vi den? 
Mellomoppgjøret 2021 - nasjonale/sentrale føringer, øvrige overordnede rammer for oppgjøret og utfordringer vi mener er særlig aktuelle fremover.
(20 min)
Innledning ved forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne 

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst. (20 min)
Innledning ved fagpolitisk rådgiver Eirik Swensen, Samfunnsviterne

Utdypende spørsmål til innlederne (20 min)

Pause (5 min) 

Diskusjon ved fylkesstyret (55 min)
Innlegg og kommentarer til programmet.