Pensjon på 1-2-3, for alle som lurer på noe om pensjon.

Fylkesstyret i Rogaland ønsker alle medlemmer i Samfunnsviterne velkommen til webinar om pensjon.

Tid: Torsdag 29. oktober, kl. 19:00-20:00 
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Påmeldingsfrist: innen 27. oktober 2020

Medlemmer i Rogaland har mulighet til å velge om de vil delta via digital plattform eller fysisk på Scandic Stavanger Park. Husk å skrive ditt ønske i kommentarfeltet i påmeldingen. 


På dette webinaret vil seniorrådgiver i Samfunnsviterne, Elisabeth Østreng, gå gjennom to aktuelle pensjonstemaer.

De fleste grep du kan ta for å sikre en grei økonomi som ufør eller alderspensjonist, bør du ta mens du er forholdsvis ung og frisk. Samfunnsviterne er derfor opptatt av at alle har grunnleggende kunnskaper om de pensjons- og trygdeordningene som gjelder nå man avbryter eller avslutter yrkesdeltakelsen på grunn av sykdom eller alder. På dette webinaret foretar vi ikke noe dypdykk i vilkår og beregningsregler, men gir et lettfattelig overblikk over ordninger og stønadsnivåer.

  • Først skal vi snakke litt om inntektssikring ved sykdom. Alle kan bli syke i kortere eller lengre perioder i løpet av et langt yrkesliv. Vet du egentlig hvor godt du er sikret om du mister inntekten din for en periode eller som varig ufør?
  • Deretter ser vi nærmere på den nye offentlige tjenestepensjon som inntrådte fra 1. januar 2020 for ansatte født i 1963 og senere. Vi ser også på situasjonen for eldre årskull.

 
Webinaret passer for alle og det er ikke behov for noen forkunnskaper. Jo mindre du kan, desto lurere er det at du deltar.

Det åpnes for spørsmål i chat-feltet.

Arrangementet er gratis.