Hvilken rolle skal fagforeningene ha i et arbeidsliv der digitalisering, globalisering og klimaendringer vil påvirke måten vi jobber på?

På den inntektspolitiske delen av konferansen, tirsdag 3. mars diskuterer vi samfunnsøkonomiske utfordringer nasjonalt og internasjonalt, rammeverk for tilknytning til arbeidslivet, store trender som treffer arbeidslivet, kollektive forhandlinger i et arbeidsliv i endring og effekten det har på sysselsetting, jobbkvalitet og inkludering.

Innledere på konferansen er aktører fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD, Handelshøyskolen BI, hovedorganisasjonen Akademikerne, forskningsstiftelsen FAFO og andre.

Er du lokal tillitsvalgt i offentlig sektor?
Da bør du også melde deg på tariffkonferansens del to (3.-4. mars) for å høre mer om tariffoppgjøret 2020 – les mer og meld deg på samlet her!

Tid: 3. mars 2020, kl. 10.30-16.30
Målgruppe: alle som er interessert i arbeidsliv, samfunnsøkonomi, digitalisering mm.
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Påmeldingsfrist: 23. februar

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer


Vi understreker at det er bindende påmelding. For medlemmer og tillitsvalgte dekker Samfunnsviterne konferanseavgift, reise og lunsj på konferansen. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. For ikke-medlemmer dekker Samfunnsviterne konferanseavgift og lunsj. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.