Hva har NHOs sjefsøkonom, Øystein Dørum, sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, Fafo og Harald Eia til felles? På Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse møter du dem alle.


Inntektspolitisk konferanse 9. mars, med et arbeidsliv- og samfunnspolitisk fokus, etterfølges av en tariffkonferanse for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor. Inntektspolitisk konferanse er åpen for medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Tariffkonferansen er kun åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Teknologisk utvikling, grønne arbeidsplasser, globalisering, demografiske endringer og klimaforandringer er blant faktorene som vil sette preg på framtidens arbeidsliv. Hvordan påvirker dette trepartssamarbeidet og fagforeningenes rolle? På Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse møter du ledende fagpersoner som drøfter status for norsk økonomi, megatrendene som vil bidra til å definere framtidens arbeidsliv og hvordan krav om bærekraft og grønne arbeidsplasser kan bli en del av tariffavtalene i årene framover. 

Konferansen strømmes

På grunn av smittesituasjonen og gjeldende retningslinjer foregår konferansen i år i en konferansesal, med kun arrangør og innledere til stede i salen. Alle andre kan følge strømmingen av konferansen direkte, påmelding er ikke nødvendigTrykk her for å legge arrangementet i din kalender, slik at du kan følge konferansen direkte 9. mars. Opptak av deler av konferansen vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Trykk her for å følge konferansen direkte via stream

  

Tid: 9. mars, kl. 11.15-16.30
Sted: Digital plattform
Program for inntektspolitisk konferanse, med forbehold om mindre endringer.

Er du lokal tillitsvalgt i offentlig sektor og vil melde deg på tariffkonferansen, 9.-10. mars – info og påmeldingsmulighet finner du her!