Er du lokal tillitsvalgt i offentlig sektor og ønsker å bidra til det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne i forkant av hovedoppgjøret 2022? Meld deg på
Samfunnsviternes årlige tariffkonferanse 9.-10. mars!

Inntektspolitisk politisk konferanse i forkant og tariffkonferansen, er en sentral og viktig arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i, og kan bidra til det tariffpolitiske arbeidet i foreningen. Tema på tariffkonferansen er arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning, partenes syn på frontfagsmodellen, lønnsoppgjør og streik som virkemiddel. Det blir også presentert noen betraktninger om hovedoppgjøret 2022, med påfølgende diskusjoner i sektorvise grupper.

Vil du delta på Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse i forkant av tariffkonferansen? Meld deg på HER!

Konferansen strømmes

Har du ikke anledning til å delta fysisk? Plenumsdelen av konferansen strømmes direkte til tillitsvalgte, og digital deltakelse på tariffkonferansen krever påmelding. Ønsker du å se konferansen digitalt skriver du i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet: deltar digitalt. Opptak av deler av konferansen vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Praktisk info

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise, opphold og kost på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Vi understreker at det er bindende påmelding.

Vi inviterer deltakerne på tariffkonferansen og tariffsamling for lokale tillitsvalgte til festmiddag 9. mars, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe:
Samfunnsviternes tillitsvalgte i offentlig sektor (stat, KS, Samfunnsbedriftene, Oslo kommune og Spekter-området)
Tid: 9.-10. mars, kl. 17.00-17.45 og 09.00-15.00
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Antall plasser: 80
Påmeldingsfrist: 26. januar