Samfunnsviterne avholder hvert år en inntektspolitisk med dagsaktuelle tema i forkant av tariffoppgjøret, etterfulgt av en tariffkonferanse med tariffpolitiske tema for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor. Tariffkonferansen er kun åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor – stat, KS, Samfunnsbedriftene, Oslo kommune og Spekter-området.

Inntektspolitisk konferanse og tariffkonferansen, er en sentral og viktig arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i, og bidrar til det tariffpolitiske arbeidet i foreningen. Inspirert av dagsaktuelle innlegg og tema med påfølgende diskusjoner, legger tariffkonferansen opp til to hovedtema: Årets ambisjoner foran mellomoppgjøret, og hva foreningens nylig vedtatte standpunkter om bærekraft og sunn vekst skal bety i praksis.

 

Her finner du Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst 

 

Digital tariffkonferanse

På grunn av smittesituasjonen og gjeldende retningslinjer gjennomføres tariffkonferansen i sin helhet digitalt. Konferansen strømmes fra en konferansesal, med kun arrangør og innledere til stede i salen, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Konferansen krever påmelding. Det vil ikke være mulig å se konferansen digitalt i etterkant.

 

Målgruppe: tillitsvalgte i offentlig sektor
Tid: 9.-10. mars, kl. 17.00-17.45 og 09.00-13.00
Sted: Digital plattform
Antall plasser: 120
Påmeldingsfrist: 28 februar
Program for Tariffkonferansen, med forbehold om mindre endringer

 

Ønsker du å delta på Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse i forkant av tariffkonferansen, 9. mars – info og påmeldingsmulighet finner du her!