Samfunnsviterne i Troms og Finnmark inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Troms og Finnmark.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

01.jun 2023, kl. 18.00-21.00

Sted:

Clarion Hotel The Edge, Tromsø / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Troms og Finnmark

Antall plasser:

186

Påmeldingsfrist:

31. mai

Sakspapirer til årsmøtet finner du her.

Kl. 18.00-19.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Troms og Finnmark

Delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Handlingsprogram med budsjett
 4. Valg av styre

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne Troms og Finnmark, men ikke har meldt ifra om dette til valgkomiteen, kan du melde din interesse på årsmøtet.

Kl. 19.00 -19.30: Pause (med enkel servering for de som deltar fysisk)

Kl. 19.30 -21.00: Fagkveld

 • Brenning og gjenreisning i samiske områder
  v/ professor emerita kunsthistorie Ingeborg Hage
 • 2. verdenskrig i et nordnorsk perspektiv
  v/ professor i historie Stian Bones fra Universitetet i Tromsø

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingsknappen, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Påmeldingsfrist: innen 29. mai (fysisk deltakelse) og innen 31. mai (digital deltakelse).