Samfunnsviterne Troms og Finnmark og Nordland inviterer til samling for tillitsvalgte i stat og kommune

Fylkesstyrene i Troms og Finnmark og Nordland ønsker tillitsvalgte i stat og kommune velkommen til samling i Tromsø!

Kursinformasjon

Tidspunkt:

23.mar 2023, kl. 11.30-20.00

Sted:

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Målgruppe:

Tillitsvalgte i stat og kommune

Antall plasser:

8

Påmeldingsfrist:

21. mars

Påmeldingsfrist utløpt

Temaer:

Lønn og lønnsforhandlinger
ved forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen

Erfaringer fra omorganiseringen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
ved tillitsvalgt i Samfunnsviterne, Silje Refsnes

Energiomstilling
ved førsteamanuensis Berit Kristoffersen og stipendiat Inger Helene Svartdal ved UiT

Se fullstendig program her!

Reise og opphold:
Samfunnsviterne dekker reise etter billettprisen til billigste rutegående transportmidler, samt overnatting for de som trenger dette på grunn av lang reisevei.
Dette må søkes i forkant ved å sende e-post til fylkesavdelinger@samfunnsviterne.no.