Samfunnsviterne i Troms og Finnmark inviterer alle medlemmer i fylket til årsmøte og fagkveld.

Tid: Torsdag 10. juni 2021, fra kl. 17:00 -20:00
Sted: Møtelokale i Tromsø og Digital plattform
Deltakelse: Husk å skrive i kommentar-feltet i påmeldingen om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.
Påmeldingsfrist: Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding innen fredag 4. juni.

Vi ønsker å avholde årsmøtet som en blanding av et fysisk møte i Tromsø, samt deltakelse på digital plattform for de som foretrekker det. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg vil hele møtet gå digitalt.

Program

Del 1: kl. 17:00-18:00 - Fagkveld
Vi har invitert Aase Kristine Lundberg og Jeremy McGowan til en samtale om Samfunnsvitenskapenes rolle for (nærings)utviklingen i Nord-Norge fremover som tema. 

Del 2: kl. 18:15-20:00 - Årsmøte

På årsmøtet behandles:

1. Årsberetning
2. Regnskapsoversikt
3. Budsjett
4. Handlingsprogram
5. Årsmøtesaker
6. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes fremmet senest 3 uker før møtet, den 20. mai, på e-post til samfunnsviterne.tromsfinnmark@gmail.com.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne Troms og Finnmark eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 20. mai.  

Papirene vil ettersendes senest 7 dager før årsmøtet.