Samfunnsviterne i Trøndelag inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Trøndelag.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

29.aug 2023, kl. 17.00-19.00

Sted:

Digitalt via Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Trøndelag

Antall plasser:

950

Påmeldingsfrist:

28. august

Sakspapirer til årsmøtet:

Kl. 17.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Trøndelag

Delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Trøndelag, men ikke har meldt ifra om dette til valgkomiteen, kan du melde din interesse på årsmøtet. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Trøndelag. 

Kl. 17.30: Fagkveld (åpent for alle medlemmer)

 • Hvordan ivareta arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige disiplinfag? v/ Arve Hjelseth
  Arve Hjelseth er professor i idrettssosiologi ved NTNU, og forsker blant annet på publikumskulturer, barne- og ungdomsidrett og endringsprosesser i vår tids idrett. Han er også en aktiv samfunnsdebattant, blant annet om utdannings- og forskningspolitikk. Han er fast spaltist i Panorama og skriver også regelmessig om slike temaer i Khrono og Universitetsavisa.

   

 • Fremtidens samfunnsviter, v/ Espen Nordgård Jakobsen
  Politisk leder i Samfunnsviterne siden januar 2023. HR-rådgiver i Malvik kommune. Master i Public Administration fra Copenhagen Business School. Cand.mag. i økonomiske/administrative fag fra NTNU. Mangeårig tillitsvalgt for Samfunnsviterne på ulike nivåer og for Akademikerne på ulike arbeidsplasser.

Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne via chatten i Teams.