Velkommen til årsmøte og fagkveld for Samfunnsviterne i Trøndelag 4. juni.

Tid: torsdag, 04. juni fra kl. 17:00 til ca. kl. 18:00.
Påmeldingsfrist: innen 02.06.2020 

Møtet avholdes digitalt. Mer informasjon om det praktiske kommer senere.

Etter årsmøtet vil Samfunnsviternes leder Merete Nilsson orientere om følgende temaer:

- Samfunnsviternes arbeid og utfordringer i en hverdag preget av restriksjoner for å redusere spredning av pandemi.
- Samfunnsviternes arbeid med ny organisasjonsmodell – videre prosess og egne tanker.

Det vil bli åpnet for spørsmål «fra salen».

På årsmøtet behandles:

1. Årsberetning og regnskapsoversikt 2019
2. Handlingsprogram og budsjett 2020
3. Årsmøtesaker
4. Valg av styre
5. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.trondelag@gmail.com, innen 21.05.2020.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Trøndelag eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til leder for valgkomiteen Tore Stavrum (Tore.Stavrum@nav.no), innen 21.05.2020.

Saksdokumentene finner du her.