Samfunnsviterne i Trøndelag inviterer alle medlemmer i fylket til årsmøte og fagkveld.

Tid: Tirsdag, 11.05.2021. Fra kl. 17:00 til kl. 18:30.
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: innen 07.05.2021

Tema for fagkvelden blir i år «Samfunnssikkerhet og beredskap». Det blir to foredrag innen feltet, med mulighet for spørsmål i etterkant.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Innkomne saker
5. Valg av styre og valgkomite

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.trondelag@gmail.com, innen 27.04.2021.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret eller valgkomite i Samfunnsviterne i Trøndelag eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 27.04.2021.