Samfunnsviterne Vestfold og Telemark inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Vestfold og Telemark.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

26.apr 2023, kl. 18.00-20.00

Sted:

Digital plattform (Teams)

Målgruppe:

Medlemmer i Vestfold og Telemark

Antall plasser:

785

Påmeldingsfrist:

25. april

Kl. 18.00-19.00: Faglig innlegg, ved seniorrådgiver i Samfunnsviterne, Hanne Stenli

 • Lønnsoppgjøret 2023 – prognoser og fremdrift, sentrale og lokale forhandlinger i privat og offentlig sektor.
 • Lønnssamtale og lønnskrav – anledninger, forberedelse og gjennomføring.

Kl. 19.00-20.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Vestfold og Telemark

Delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:

 1. Årsberetning og regnskap 2022
 2. Handlingsprogram og budsjett 2023-24
 3. Valg av styre
  Styret har bestått av Espen Meyer (stat, leder), Kjersti T. Strand (NAV stat), Kristin Kirkhus (helse), Karen Anne Kjendlie (kommune), Vedaste Uwayigira (kommune), Ellen Andrea T. Bækholt (stat) og Nina Bø (stat). Flere i styret har sagt seg villig til å fortsette og vil dermed stå på valg for neste periode. Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Vestfold og Telemark, vennligst meld fra til fylkesleder Espen Meyer på e-post Fylkesleder-vestfoldogtelemark@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 14. april.
 4. Hva er dine forventninger til Samfunnsviterne?
  Åpen diskusjon der temaet er å få kunnskap om hvilke forventninger man har til fylkeslaget og til Samfunnsviterne generelt.
 5. Eventuelt

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-vestfoldogtelemark@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 14. april.

 

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.