Samfunnsviterne i Vestland inviterer til årsmøte 11. juni.

Tid: Torsdag 11. juni 2020, fra kl. 17:00
Påmeldingsfrist: innen 1. juni

Møtet avholdes digitalt. Mer info kommer senere.

På årsmøtet behandles:

1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til samfunnsviterne.vestland@gmail.com, innen 28. mai.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Vestland eller har forslag til kandidater, vennligst kontakt valgkomiteen i Vestland fylkesavdeling ved Cecilie Kaarstad på epost ceciliek@online.no, innen 28. mai

Årsmøtepapirer finner du her!