Samfunnsviterne i Vestland ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte og fagkveld.

Tid: Tirsdag 14. september 2021, kl. 18:00-19:30
Sted: Digital plattform
Deltakelse: Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 13. september

Det blir et faglig innslag i fm årsmøtet. Mer info kommer senere.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.vestland@gmail.com, innen 6. september.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Vestland eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 6. september.

 
Endelig innkalling med sakspapirer sendes senest 7 dager før årsmøtet.