Fra Fredskorpset til Norec: tre år med omstilling mellom flytting og pandemi

Fylkesstyret i Vestland ønsker alle medlemmer i Samfunnsviterne velkommen til digitalt frokostmøte.

Tid: Fredag 23. april 2021, kl. 08:30-10:00
Sted: Digital plattform
Deltakelse: Påloggingslenke og annen praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 22. april

I august 2018 åpnet Fredskorpset nytt kontor i Førde, etter å ha blitt flyttet fra Oslo. Åpningen var slutten på et halvannet år lang prosess der flertallet av de ansatte valgte å slutte. Ved nyttår 2019 byttet Fredskorpset navn til Norec (Norsk senter for utviklingssamarbeid), og året ble preget av strategiutvikling og en rekke nye prosjekter. Etter planen skulle 2020 preges av konsolidering, men da pandemien satte alle på hjemmekontor i mars 2020, måtte Norecs ansatte på ny omstille seg: fra en hverdag fylt av stor reiseaktivitet verden rundt, til kun digital kommunikasjon med tilskuddsmottakere og andre samarbeidspartnere.

I dette webinaret skal to av Norecs ansatte, Grete Thingelstad og Jean-Christophe Delmas, fortelle hvordan flytteprosessen ble gjennomført, og hvordan man i det året som skulle preges av arbeidsro håndterte nye omstillinger. Noen av problemstillingene som blir berørt er

  • Kommunikasjon og medbestemmelse ved flytting
  • Arbeidsmiljøet: Fra sorg og frustrasjon til ny giv
  • Internasjonalt samarbeid fra hjemmekontoret

 

Om foredragsholdere:

Grete Thingelstad - Seniorrådgiver i kursseksjonen i Norec
Grete har vært ansatt i Norec (tidligere Fredskorpset) siden 2002 hvor hun har vært avdelingsdirektør for stab og strategi, samt fagansvarlig/teamleder for kursvirksomheten. Da Norec ble flyttet til Førde valgte Grete å bli med, og hun pendler nå fast mellom Asker og Førde. Tidligere erfaring som administrasjonssjef ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).

Jean-Christophe Delmas - Rådgiver i programavdelingen i Norec
Begynte kort tid etter nedstengningen i forbindelse med pandemien. Jean-Christophe forvalter tilskudd for utveksling til bistandsprosjekter verden rundt og har tidligere jobbet med EU-fond på Mayotte utenfor Madagaskar.

 

Det vil ikke være mulig å se opptak av arrangementet i etterkant.
Meld deg på og se webinaret direkte! 
Arrangementet er gratis!

Det åpnes for spørsmål til foredragsholdere i chat-feltet.