Samfunnsviterne i Viken inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Viken.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

20.jun 2023, kl. 17.00-19.00

Sted:

Kristian Augusts gate 9, Oslo / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Viken

Antall plasser:

979

Påmeldingsfrist:

19. juni

Kl. 17.00-18.00 - Fagkveld

Lønnsoppgjøret 2023 v/ forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen

Kl. 18.00-19.00 - Årsmøte i Samfunnsviterne Viken

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Oppfordring fra hovedstyret om å videreføre fylkesavdelingen i Viken fram til landsmøtet i 2025
4. Handlingsprogram med budsjett
5. Valg av leder, nestleder og styremedlemmer for periode 2023-2024
6. Eventuelt

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-viken@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 9. juni.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Viken, eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til valgkomiteen i fylkesavdelingen ved Torunn Eskedal (teskedal@gmail.com) eller Hilde Næss (frknaess@gmail.com) innen 1. juni. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Viken.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingsknappen, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Det blir enkel servering i møtelokalet fra kl. 16.30 for de som deltar fysisk.