Samfunnsviterne i Viken ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte.

Tid: Onsdag 20. oktober 2021, kl. 18:00-20:00
Sted: Digital plattform
Deltakelse: Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 19. oktober

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til fylkesleder Torunn Eskedal, på e-post: teskedal@gmail.com, innen 06. oktober.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Viken eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til leder av valgkomiteen, Nils Indahl, på e-post nils@indahl.com, innen 06. oktober.  

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut innen én uke før årsmøtet, 13. oktober.