Velkommen til årsmøte og fagkveld for Samfunnsviterne i Viken 2. september 2020

Tid: Onsdag 02. september 2020, kl. 18:00-20:00
Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)
Påmeldingsfrist: innen 31. august


Det blir avholdt et faglig innslag i fm årsmøtet. Mer info kommer senere.


På årsmøtet behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Innkomne saker
4. Styrets beretning
5. Regnskap og budsjett for perioden 2020-2021
6. Forslag til handlingsplan for 2020-2021
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomité

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse nils@indahl.com, innen 19. august.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Viken eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 19. august.


Saksdokumentene sendes ut senest 26.08.2020.