Samfunnsviterne i Viken ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte og fagkveld!

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Viken.

Tid: Tirsdag 23. august 2022, kl. 17:30-19:30
Sted: Kristian Augusts gate 9, Oslo / Digital plattform (Teams)
Servering: Det blir enkel servering i møtelokalet fra kl. 17:00
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 22. august
Antall fysiske plasser: 30

Tema for fagkveld: Sammenslåing og oppløsning av Viken - hvilke konsekvenser har dette? 

Årsmøte i Samfunnsviterne Viken – delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle og eventuelt fremme til landsmøtet i 16.-18. november i år.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.  

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet
6. Landsmøtet og valg av delegater fra Viken

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-viken@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 12. august. Dette gjelder også forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, jf. pkt. 5.

Det vil bli anledning til å spille inn saker til landsmøtet senere også. Saker som ønskes fremmet gjennom fylkesavdelingen må være fylkesstyret i hende senest 14. september, siden siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september, åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Viken eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til valgkomiteen ved Nils Indahl på nils@indahl.com, innen 12. august. 

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info HER.

 

Ønsker du å være delegat for Samfunnsviternes fylkesavdeling i Viken landsmøtet 2022?

 

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater valgt av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes i Oslo 16.-18. november 2022.

Delegater på landsmøtet bestemmer blant annet:

 • Samfunnsviternes overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder
 • hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
 • rammebetingelser, som vedtekter og budsjett, som skal gjelde for Samfunnsviterne den kommende perioden
 • hvem som skal sitte i hovedstyret
 • hvem som skal sitte i kontrollkomiteen og valgkomiteen fram til neste landsmøte

I tillegg er det en fantastisk mulighet til å snakke fag, utveksle erfaringer, et større nettverk, og ha det gøy sammen med flotte samfunnsvitere fra hele landet!

Slik kan du bli delegat

Årsmøtet i fylkesavdelingene velger delegater og varadelegater. Årsmøtet i Viken avholdes   23. august. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene).
Viken kan sende 21 delegater i 2022; fortrinnsvis 10 fra statlig sektor, 6 fra kommunal, 4 fra privat og 1 fra Spekter helse.

Alle medlemmer i Viken kan melde sin interesse gjennom å sende e-post til fylkesleder i Viken, Torunn Eskedal: Fylkesleder-viken@samfunnsviter-tillitsvalgt.no

Fyll ut følgende om deg selv:

 • hvilken sektor du arbeider i
 • navn på arbeidsplass
 • utdanning
 • alder
 • eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

Frist: snart som mulig, og senest innen 22.08.2022.

Digitalt valg av delegater til landsmøtet i 2022

Hovedstyret besluttet at det skal være pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger i 2022. Fylkesstyret i Viken ønsker å være pilot, men årsmøtet vedta dette formelt. Det digitale valget vil bli gjennomført i perioden 29. august - 4. september.

Du kommer til å tilsendt mer informasjon om hvordan du kan avlegge din stemme senere.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med Torunn Eskedal på Fylkesleder-viken@samfunnsviter-tillitsvalgt.no.

 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på Samfunnsviternes nettsider senest syv dager før årsmøtet finner sted. Det informeres om dette i innkalling til årsmøtet.