Fylkesstyret i Viken ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til fagkveld!

Tid: Tirsdag 31. mai 2022 kl. 17:00-19:00
Sted: Kristian Augusts gate 9, Oslo / Digital plattform (Teams)
Servering: Det blir enkel servering i møtelokalet fra kl. 16:30.
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 27. mai
Antall fysiske plasser: 50

Vi er inne i en tid hvor sentrale lønnsforhandlinger med påfølgende lokale forhandlinger står sentralt. I den forbindelse inviterer Samfunnsviterne i Viken til fagkveld som gir et innblikk i hvordan dette foregår og rammene rundt.

 

Det er i år også landsmøte 16.-18. november, hvor det bl.a. er valg av til hovedstyret i foreningen.

Vi setter derfor også på dagsorden evt. landsmøtesaker og valg av delegater fra Viken til å representere på landsmøtet.

 

Temaer på møtet:

  • Velkommen
    v/ fylkesstyret i Viken
  • Lønnsoppgjøret
    v/ forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen
  • Forberedelser til Samfunnsviternes landsmøte
    v/ spesialrådgiver i Samfunnsviterne, Synnøve Karin Bøen

Håper å se så mange som mulig. Passer det ikke å delta fysisk i Samfunnsviternes lokaler i Oslo, kan du delta via Teams.