Hvorfor er det viktig at Samfunnsvitere er med på å drive den digitale utviklingen?

Tid: Onsdag 14. april, kl. 08:30-08:45
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Medlemmer i Viken 
Påmeldingsfrist: innen 13. april
Antall plasser: 300


Vi får ofte presentert hvordan vi som samfunn blir påvirket av digitale endringer både på jobb og privat. Og noen ganger blir vi minnet på hvor galt det kan gå, når vår kompetanse ikke tas med i utviklingen av nye tjenester; når ting skal automatiseres og ved bruk av kunstig intelligens. Men hvordan kan vi som Samfunnsvitere ta del i dette, som ofte anses som et fagområde for teknologer? 

Samfunnsvitere som jobber/har jobbet med IT utvikling og digitalisering deler sine erfaringer. 

 

Påloggingslenke og annen praktisk info sendes påmeldte dagen i forkant.