Fylkesstyret i Viken inviterer alle medlemmer av Samfunnsviterne til karriereforedrag 28. oktober.

Tid: Onsdag 28.10.2020, kl. 18:00-19:00

Sted: Digital plattform (Mer info om det praktiske kommer senere)

Påmeldingsfrist: innen 26.10.2020

 

Rådgiver innen fag og karriere i Samfunnsviterne, Marie Toreskås Asheim, vil gi deg gode råd innen kompetanseformidling og karriereutvikling.

 

 

 

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken kompetanse samfunnsvitere og humanister har. I møte med arbeidsgiver blir det dermed ditt ansvar å presentere deg på en måte som oppleves relevant. Kompetansekartlegging er avgjørende for all god karriereutvikling. Ved hjelp av konkrete eksempler viser vi deg hvordan du kan jobbe for å fremme fagbakgrunnen din på en tydelig og god måte. Vi gir deg også funn fra Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse, som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere. Å forstå arbeidsgivers perspektiv er helt grunnleggende for god karriereutvikling. Det betyr ikke at du alltid må være enig i det arbeidsgiverne sier, men du når lettere målene dine om du vet hvordan de tenker.

Det åpnes for spørsmål i chat-feltet.

Arrangementet er gratis.