Fylkesavdelingen i Viken inviterer tillitsvalgte i fylket til digital samling.

Tid: Tirsdag 02. mars 2021, kl. 09:00-10:30
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Tillitsvalgte i Viken
Deltakelse: Påloggingslenke sendes ut dagen før arrangementet
Påmeldingsfrist: innen 01. mars

 

Program

 

Velkommen og kort presentasjon av fylkesavdelingens arbeid (10 min)

Første del av programmet belyser to temaer som står sentralt på årets tariffkonferanse:

 

Hva er tariffkonferansen og hvorfor har vi den?

Mellomoppgjøret 2021 - nasjonale/sentrale føringer, øvrige overordnede rammer for oppgjøret og utfordringer vi mener er særlig aktuelle fremover. (20 min)
Innledning ved forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne 

 

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst. (20 min)
Innledning ved Samfunnsviternes sekretariat (avklares senere)

 

Utdypende spørsmål til innlederne (10 min)

 

Pause (5 min)

 

Diskusjon ved fylkesstyret (20 min)
Innlegg og kommentarer til programmet.

 

Hvordan tar vi dette videre? (5 min)