Hva er arbeidsgiveres erfaringer med samfunnsvitere? Samfunnsviternes studentlag på Universitetet i Agder inviterer til digitalt foredrag om Samfunnsviternes kvalitative undersøkelse.

Velkommen til digitalt foredrag om Samfunnsviternes kvalitative undersøkelse 21. oktober kl. 17.

Foredraget tar for seg Samfunnsviternes kvalitative undersøkelse blant arbeidsgivere og presenterer blant annet følgende:

Hvilke fordommer (positive og negative) har arbeidsgivere om samfunnsvitere?

- Hva mener de er våre faggruppers styrker og svakheter?
- Hvordan vurderer arbeidsgivere samfunnsvitere vs. humanister?
- Hvilken kompetanse etterspørres i ulike bransjer?
- Hvilken rolle kan samfunnsvitere ha i det teknologiske skiftet?
- Hva bør våre medlemmer være bevisst på for å oppleve god karriereutvikling?

Foredraget arrangeres som et digitalt webinar gjennom Teams. Informasjon om deltakelse og lenke til webinaret sendes ut til alle påmeldte på e-post før webinaret starter.