Samfunnsviterne inviterer til webinar med pensjonsekspert Alexandra Plahte på temaet egen pensjonskonto og livsfaseøkonomi.

Webinaret er beregnet på alle som er opptatt av og vil vite mer om pensjon. Egen pensjonskonto gjelder for deg som jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon.

Fra 1. februar 2021 kan du selv bestemme hvor du vil ha din egen pensjonskonto. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon. Det blir dessuten viktigere å tenke pensjonsøkonomi som livsfaseøkonomi. Pensjon er et område som gjelder alle aldersgrupper, og påvirke økonomien og planleggingen av denne gjennom hele livet.

 
Deltakerne får en gjennomgang av temaene før det åpnes opp for spørsmål og kommentarer.


Pensjonsfilmer som forberedelse til webinaret

Samfunnsviterne har laget seks korte pensjonsfilmer og to brosjyrer, som dere finner HER.
Skal du delta på webinaret oppfordres du til å se gjennom aktuelle filmer i forkant.


Praktisk informasjon

Webinaret er gratis for Samfunnsviternes medlemmer og tillitsvalgte. Vi understreker at det er bindende påmelding. Deltakerne vil i forkant av webinaret motta en deltakerbekreftelse med lenke til webinaret. Det vil ikke være mulig å se dette i etterkant.

 

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte
Tid: 15. april kl 19.00-20.30
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: 14. april
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer