samfunnsviterne og virke

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har per 1. juli 2018 inngått overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke, gjort gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.

Publisert: | Sist endret: