lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2022

Her finner du alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør.

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor.

Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål.

I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Hvordan inngå tariffavtale?

Samfunnsviterne oppfordrer sterkt partene på den enkelte arbeidsplass om å inngå tariffavtale. I en slik avtale vil de lokale parter vite hva som passer best for sine grupper.

Statlig sektor

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Kommunal sektor

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Oslo kommune

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Spekter helse

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Samfunnsbedriftene

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Virke/HUK

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Ingen flere artikler