Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene

- Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Dette sikrer våre medlemmer som tilhører kapittel 4 økt kjøpekraft, noe som har vært viktig for oss i årets oppgjør, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviternes representant i Akademikerne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør lørdag kveld.

- Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Akademikerne kommune forhandler for det meste for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser.

– Det var helt avgjørende for oss med et godt oppgjør og at KS viste at de ønsker å bruke lønn for å beholde og rekruttere de med høyest utdanning og lang erfaring, sier Leborg.

Frode Svartvatn uttaler at Samfunnsviterne er glade for at man kom til enighet med KS og unngikk å dra oppgjøret inn i mekling. - Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent, det må vi være fornøyd med, forteller Svartvatn.

Lokale lønnsforhandlinger for medlemmer i kapittel 3 og 5

Samfunnsviternes medlemmer i kapittel 3 og 5 skal i gang med lokale forhandlinger, enkelte før sommeren, de aller fleste til høsten.

- Lokale forhandlinger er viktig for oss i Samfunnsviterne. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte virksomhet for å sikre den kompetansen de har behov for, sier Svartvatn, og ser frem til årets lokale lønnsoppgjør for medlemmer i kapittel 3 og 5.

- Når er det opp til lokale parter å ivareta lønnsforhandlingene lokalt, hvor bl.a. økonomisituasjon, kompetanse og innsats er noen av kriteriene tariffavtalen oppstiller. - Jeg ønsker alle våre tillitsvalgte lykke til når den tid kommer, og kontakt sekretariatet dersom det er noe du lurer på. oppfordrer Svartvatn til slutt.

Samfunnsviternes sekretariat vil komme tilbake med mer informasjon i forbindelse med lokale forhandlinger etter hvert.

Se protokoll fra mellomoppgjøret.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom