Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Forhandlingsstart i kommunesektoren utsatt

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er enige om å utsette oppstarten av forhandlingene på grunn av streiken i frontfaget.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Oppdatering: Oppstart for forhandlinger blir 27. april kl. 12. Fristen for å komme til enighet er 1. mai.

Forhandlingene i Oslo kommune skulle startet fredag 21. april, mens forhandlingene med kommunesektoren skulle startet torsdag 20. april.

– Vi mener vi ikke er avhengig av frontfagsanslaget for å forhandle, og skulle gjerne startet som planlagt, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Partene i kommuneoppgjøret er kommunenes interesseorganisasjon KS og forhandlingssammenslutningene Akademikerne kommune, LO Kommune, Unio kommune og YS- K. Partene i Oslo-oppgjøret er Akademikerne kommune, LO kommune Oslo, Unio Oslo kommune og YS‑K Oslo. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom