Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune

- Den samlede rammen for lønnsoppgjøret landet i tariffområdet Oslo kommune på 5,4 prosent. Resultatet sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft, som har vært viktig for oss i årets oppgjør, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviternes representant i Akademikerne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

 Partene i Oslo kommune - Akademikerne, Unio, YS og LO – kom søndag kveld til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Det lyktes dermed partene å oppnå enighet uten å gå veien om riksmeklerens kontor.

- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4%, noe som er over frontfagsanslaget. For Akademikernes grupper betyr dette en lønnsøkning på 6% fra 1. mai 2023. For ansatte som har en lønn på 533 000 eller lavere gis lønnsøkningen som et kronetillegg på 32 600 kroner.

«Sigrid Samfunnsviter» med lønn på kr 755 000 - som er gjennomsnittlig årslønn for medlemmer i Oslo kommune ifølge Samfunnsviternes lønnsstatistikk for 2022 - får dermed 45 300 kroner i lønnstillegg.

- Kommunen sier selv at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. I en tid med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften, er det viktig at lønnsoppgjøret styrker kommunens muligheter til å rekruttere og ikke minst beholde høyt utdannede. Det er avgjørende for å levere tjenester og sørge for beredskap for sine innbyggere, sier Okkenhaug.

Frode Svartvatn uttaler at Samfunnsviterne er glade for at man kom til enighet med Oslo kommune og at man unngikk å dra oppgjøret inn i mekling. - Den samlede rammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør landet på 5,4%. Det får vi være tilfreds med, konkluderer Svartvatn.

Fortsetter kampen for lokale lønnsforhandlinger

Oslo er den eneste kommunen i landet der medlemmer av Samfunnsviterne og andre Akademiker-foreninger unntaksvis får lønnstillegg gjennom lokale forhandlinger.

- Lokale forhandlinger er sentralt for oss i Samfunnsviterne. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte virksomhet for å sikre den kompetansen de har behov for. Vi har ikke fått gjennomslag for full lokal lønnsdannelse, men kommer ikke til å gi oss i kampen for å sikre lokalt handlingsrom for Oslo kommunes etater og bydeler, understreker Svartvatn.

- Selv om vi ikke fikk en pott øremerket lokale forhandlinger kan det fremmes lokale lønnskrav, for eksempel ved kompetanseøkning, vesentlig mer ansvar i stillingen eller for å beholde viktig kompetanse. - Vi bidrar gjerne som sparringpartnere for våre tillitsvalgte i denne forbindelse, så ta kontakt med sekretariatet dersom det er noe du lurer på, oppfordrer Svartvatn til slutt.

Se protokoll fra mellomoppgjøret.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom