Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

lønnsoppgjøret

Enighet om lønnsoppgjøret i sykehusene

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Publisert: | Sist endret:

Akademikerne avsluttet årets hovedoppgjør med Spekter 20. juni. Dermed er vi i mål med årets forhandlinger i helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens hospital.

– Vi vil berømme våre dyktige tillitsvalgte for innsatsen, og at de har bidratt til konstruktive forhandlinger og dialog lokalt, sier Anne-Karin Rime, leder av Akademikerne helse.

På linje med offentlig sektor

Vårens oppgjør er et hovedoppgjør, hvor både lønn og endringer i tariffavtalene har vært tema i forhandlingene. De innledende forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter ble gjennomført 9. april, etterfulgt av felles forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1). Deretter har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger og alle foreninger har hatt lokale forhandlinger, før Akademikerne 20. juni avsluttet årets hovedoppgjør med Spekter.

Årets oppgjør har landet med resultater omkring frontfagsanslaget på linje med resten av offentlig sektor.

– Resultatene våre er lokale og varierer fra sykehus til sykehus. De samles ikke inn sentralt, men rapportene våre viser at de er på linje med resten av offentlig sektor. Selv om årets oppgjør har landet fint, mener vi at arbeidsgiver i for stor grad bruker anslaget fra frontfagsforhandlingene som nivå for resultatet i sykehusene, sier Rime.

Ingen uenigheter

Ingen lokale uenigheter ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne sentralt.

Last ned protokoll for område 10 (PDF).
Last ned protokoll for område 13 (PDF).

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom