Spekter trad/SAN

Innledende forhandlinger ble avholdt den 27. april. Lokal forhandlingsfrist vil variere etter hvilket område virksomheten er tilknyttet i SAN.