Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Gjennomføring av lokale forhandlinger i SAN

Se hvilken forhandlingsfrist som gjelder din virksomhet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

De innledende forhandlingene, også kalt A-delsforhandlingene, mellom Spekter og SAN ble avholdt 27. april 2023 (san.no, PDF, 95 kb).

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at SAN og Spekter har avtalt frister for de lokale forhandlingene.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i ulike overenskomstområder (san.no). Selv om det skal gjennomføres lokale forhandlinger i hver enkelt virksomhet, må de lokale parter forholde seg til forhandlingsfristene som de sentrale partene har besluttet. Lokale parter inkluderer arbeidsgiver og bedriftsgruppen, hovedtillitsvalgt og/eller foretakstillitsvalgt. Det er både lokale og sentrale parters ansvar at fristene overholdes.

Det er områdeplasseringen som bestemmer fristene, så det er derfor viktig å sjekke hvilket område din virksomhet er plassert i.

Forhandlingsfristene for 2023

  • 27. april klokken 20:00: NRK (område 6)
  • 16. juni: Helseforetak med sykehusdrift og Sykehus med driftsavtale (område 10 og 13)
  • 16. mai klokken 12:00: De resterende områdene organisert i Spekter trad/SAN (alle øvrige områder – san.no)

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom