Stat

Akademikerne forhandler for over 42 000 medlemmer i staten. Oppstart for forhandlinger er 27. april, med forhandlingsfrist 1. mai.

Akademikerne enige med staten

I forhandlingene om årets mellomoppgjør i staten kom Akademikerne og staten til enighet fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten. Samfunnsviterne har om lag 7000 medlemmer som er ansatt i staten.

Krever reallønnsvekst i staten

Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.