Lønnsoppgjøret

Akademikerne enige med staten

I forhandlingene om årets mellomoppgjør i staten kom Akademikerne og staten til enighet fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten. Samfunnsviterne har om lag 7000 medlemmer som er ansatt i staten.

Publisert: | Sist endret:

- Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Kari smiler mot kameraet iført rød kjole og sort cardigan. I bakgrunnen ligger Oslo tinghus. Bilde.
 Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat, melder at Akademikerne er fornøyde med resultatet.

5,3 prosent til lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med resultatet i frontfagsoppgjøret. De lokale partene i hver virksomhet skal nå gjennom lokale, kollektive forhandlinger bli enige om fordelingen av 5,3 prosent gjeldende fra 1. mai.

En avsetning på 5,3 prosent til lokale forhandlinger for våre medlemmer er en historisk høy pott. Lokale forhandlinger er viktig for Akademikerne. En pott på 5,3 prosent gir et stort økonomisk handlingsrom til høstens lokale forhandlinger, der våre tillitsvalgte skal forhandle lønn for våre medlemmer ute i virksomhetene. Partene kan velge å gi generelle tillegg, individuelle eller tillegg til spesifikke grupper. Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse. Årets forhandlingsresultat legger godt til rette for dette.

De lokale forhandlingene vil foregå til høsten og skal avsluttes innen 31. oktober i år.

Det ble også enighet om å endre minstelønnen ved ansettelser av arbeidstakere med høyere akademisk utdanning til kroner 509 300. Minstelønnen for SKO 1017 stipendiat og 1476 spesialistkandidat ble endret til kroner 532 200. Endring av minstelønnsnivåene gjelder for ansettelser etter 1. mai 2023.

Se protokoll fra mellomoppgjøret

Mer om lønnsoppgjøret i staten: