Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret 2024

Tvungen lønnsnemd: – Skuffet over staten

– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi vil lojalt følge spillereglene, vi er skuffet over motparten, sier leder i Akademikerne stat.

Publisert:

Akademikerne stat gikk ut i streik 24. mai etter at meklingen ikke førte frem til en løsning.

– Vi kunne aldri godta en dårligere tariffavtale enn den vi allerede har. Vår avtale er det beste verktøyet vi har for å hjelpe statlige virksomheter til å beholde og rekruttere folk med riktig kompetanse — samtidig som medlemmene våre får uttelling for utdanning. Det hadde vi håpet staten forsto, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Mandag skulle streiken trappes opp slik at 2250 medlemmer var ute i streik. Det har nå regjeringen satt en stopper for.

– Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent. Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, avslutter Nordli.

Akademikernes mål har vært å bringe staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg er glad for at streikeviljen har vært stor, og for at denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også.

Streiken er nå over og mandag går alle de som har vært i streik tilbake på jobb.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom