Enighet i tariffoppgjøret i Virke-HUK

Det ble 19. juni enighet i tariffoppgjøret mellom partene i Virke-HUK.

Publisert:

Samfunnsviterne og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom 19. juni til enighet med Virke i årets mellomoppgjør, for:

Oppgjøret er i tråd med resultatet i korresponderende tariffområder.

Mer detaljert informasjon fremgår av protokollen fra forhandlingene: Se protokollen.

Frist for vedtakelse av oppgjøret er 29. juni, og resultatet skal ikke effektueres før etter at oppgjøret er vedtatt.

Mer informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger mm, kommer over sommeren.