Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret i deler av Virke HUK har kommet til enighet

Første del av to ble avsluttet på morgenkvisten den 19. juni. Hovedoppgjøret 2024 for Virke/HUK-området gjennomføres i to deler.

Publisert:

I første del av hovedoppgjøret føres det forhandlinger for følgende overenskomster:

 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
 • Landsoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for utdanning

Disse forhandlingene ble gjennomført i perioden 17.-19. juni 2024.

Oppsummert medfører resultatet en økonomisk ramme på nivå med frontfaget og offentlig sektor for øvrig i virksomheter med sentral ramme.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester

 • Med sentral lønnsdannelse avsettes 1,1% til lokalt pott pr 1. oktober, med frist for gjennomføring innen 31. oktober
 • Med lokal lønnsdannelse gjelder virkning pr 1.mai, med frist for gjennomføring innen 31. oktober
 • Tekstlige endringer innenfor bestemmelsene bl.a heltid/deltid, tjenestereiser, kompetanse, mv

Landsoverenskomst for utdanning

 • Med sentral lønnsdannelse avsettes 1,1% til lokal pott pr 1. oktober, med frist for gjennomføring innen 31. oktober
 • Tekstlige endringer innenfor bestemmelsene bl.a heltid/deltid, tjenestereiser, kompetanse, mv

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

 • Med sentral lønnsdannelse gis generelle 3,7% %, dog minimum kr 22 000 ,-, per dato eller 4,5% og 22.500,-
 • Med sentrale lønnsdannelse av settes 0,9 % til lokalt pott pr 1.juli, med frist for gjennomføring innen 15. oktober
 • Med lokal lønnsdannelse gjelder virkning pr 1. mai, med frist for gjennomføring innen 15. november.
 • Tekstlige endringer innenfor bestemmelsene, bl.a heltid/deltid, turnusarbeid, kompetanse, årlig lønnssamtale, mv

Til protokollen

 • Tema oppført er bl.a heltidskultur, kompetanse, kunstig intelligens, rekruttering, pensjon, OU, mv

I andre del av hovedoppgjøret føres det forhandlinger for følgende overenskomster:

 • Landsoverenskomst for høyskoler
 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomst for virksomheter

Disse forhandlingene utsettes til et senere avtalt tidspunkt, trolig i november, etter at rikslønnsnemndas kjennelse i statlig tariffområde foreligger.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom