Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne sitter foran PC, snakker i telefon og noterer noe i en notisblokk.
Få hjelp til pensjonen din. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Rabatt på pensjonsveiledning med Gabler Pensjonstjenester

Jobber du i privat sektor og er usikker på hva du kan forvente i pensjon, eller har du andre spørsmål knyttet til pensjonsordningen din?

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsviterne tilbyr sterkt rabattert pensjonsveiledning til medlemmer med privat tjenestepensjon.
Veiledningen gis av Gabler Pensjonstjenester AS, som blant annet tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon.

Om veiledningstilbudet

Pensjonsveiledningen kan blant annet omfatte:

 • En gjennomgang av hvilke pensjonsutbetalinger du kan forvente å få i alders- og uførepensjon fra folketrygd, tjenestepensjonsordninger, AFP og individuell pensjonssparing.
 • Svar på konkrete spørsmål du har knyttet til egne pensjonsforhold, for eksempel å avklare konsekvensene for pensjon ved å bytte jobb.
 • Å forklare hvilke faktorer som kan tas med i betraktningen dersom du vurderer å spare til pensjon på egenhånd, som for eksempel livssituasjon med tanke på alder, arbeid, lønn, familiesituasjon med mer.
 • Gabler Pensjonstjenester kan også informere om skattelovens regler for pensjonssparing og hvordan du eventuelt kan gå videre for å skaffe deg et slikt produkt.
 • Gabler Pensjonstjenester kan forklare ulike begreper, for eksempel hva en «risikoprofil» er i pensjonssammenheng og hvordan ulike profiler kan gi ulik pensjon og risiko.

Gabler pensjonstjenester foretar etter denne avtalen ikke konkrete pensjonsberegninger eller finansiell rådgivning. Det vil si at det ikke vil bli gitt konkrete råd eller anbefalinger om hvor pensjonsmidler bør plasseres for å få maksimalt utbytte.

Vilkår

Kriteriene for få innvilget delfinansiert pensjonsveiledning fra Samfunnsviterne er følgende:

 • Du er medlem i Samfunnsviterne.
 • Du har betalt medlemskontingenten din.
 • Du har en privat tjenestepensjonsordning.

Veiledningen koster kr 2,1 % G per time (ekskl. mva.) og Samfunnsviterne dekker halvparten av kostnaden for inntil fire timer per år. G er folketrygdens grunnbeløp.

Egenandelen vil bli fakturert fra Samfunnsviterne.

For veiledning utover fire timer, dekkes hele kostnaden av det enkelte medlemmet.

Ansvar

Det gis generell pensjonsveiledning og informasjon om regler og muligheter, men ikke konkrete anbefalinger om valg av pensjonsprodukter, risikoprofil eller plassering av midler.

Alle pensjonsøkonomiske avgjørelser tas av det enkelte medlem for egen regning og risiko.

Samfunnsviterne og Gabler Pensjonstjenester er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller andre konsekvenser som følger av medlemmets disposisjoner.

Slik benytter du deg av pensjonsveiledningen

Ønsker du å benytte deg av tilbudet om pensjonsveiledning, sender du oss bare en mail til [email protected] sammen med:

 • Din kontaktinfo.
 • Medlemsnummer
 • Arbeidssted
 • Informasjon om pensjonsordning

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom