Søk medlemskap i Samfunnsviterne

Ordinært medlemskap

Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, hører du hjemme hos oss.

MELD DEG INN

Medlemskap på særskilt grunnlag

Har du cand.mag.-grad eller annen 4-årig utdanning innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag kan du søke medlemskap. Det samme vil gjelde dersom du har en sammensatt fagkrets som krever vurdering før tilsagn om medlemskap. Du må ha minimum 240 studiepoeng/80 vekttall for å komme i betraktning for medlemskap på særskilt grunnlag.

MELD DEG INN

Studentmedlemskap

Du som tar bachelor eller master innen samfunnsvitenskap eller humaniora kan bli studentmedlem. Er du ANSA-medlem kan du få gratis medlemskap i Samfunnsviterne.

MELD DEG INN


Derfor skal du bli medlem i Samfunnsviterne!

Fagforeningsmedlemskap er personlig. Dersom du er medlem av en annen fagforening, men ønsker å melde deg inn i Samfunnsviterne, må du selv melde deg ut av din gamle fagforening.