Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Landsmøtet

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.

Placeholder: CategoryPage : Content

Valg på landsmøtet 2022: Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen i Samfunnsviterne har begynt sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens styrende organer til valg på landsmøtet. Valgkomiteen inviterer med dette alle medlemmer av foreningen til å foreslå kandidater til hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Hvordan fremme saker til landsmøtet?

Har du en sak du brenner for? Du kan påvirke hvilke saker landsmøtet skal behandle. Alle medlemmer av Samfunnsviterne, fylkesavdelinger, lokallag og utvalg i foreningen kan fremme saker for landsmøtet.

Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Alle yrkesaktive medlemmer, fylkestillitsvalgte og lokale tillitsvalgte kan melde sin interesse for å være delegater på landsmøtet. I tillegg kan studentmedlemmer være studentdelegater.

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom