Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Delegatfordeling på Samfunnsviternes landsmøte 2022

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes. Her kan du se hvor mange delegater din fylkesavdeling kan sende til landsmøtet 2022.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Artikkelen er publisert 14.03.22 og oppdatert med delegatliste fordelt på arbeidssektorer 03.06.22.

Delegatfordelingen for landsmøtet 2022 ser slik ut: 

tabell som viser delegatsfordeling
* I Troms og Finnmark er Helse og Privat akkurat like store. Delegaten merket med * kan derfor like gjerne komme fra Helse.

Hvordan beregnes antallet delegater fra fylkesavdelingene? 

Det er vedtektenes § 4 Landsmøtet som angir hvordan de 90 delegatene til landsmøtet skal fordeles: 

  • Fylkesavdelingene utgjør valgkretsene. Hvilken fylkesavdeling du hører til, bestemmes av hvilket fylke du er bosatt i.
  • Beregningen av antallet delegater pr. fylkesavdeling gjøres forholdsmessig ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes.
  • Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.
  • Det kan maksimum utnevnes til sammen 90 delegater utenom studentdelegatene*.
  • Det utnevnes minimum to delegater fra hver fylkesavdeling.
  • Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat.

*Studentmedlemmer holdes utenom beregningen av antallet medlemmer i fylkesavdelingene. Dette fordi studentmedlemmene iht. vedtektene har fem egne studentdelegater (studentobservatøren og fire studentdelegater). Disse velges av studentutvalget, jf. vedtektenes § 10 Studentutvalg.

Les mer i vedtektenes § 4 Landsmøtet.

Les også: Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom